Algemene voorwaarden

Versie 1.7Laatst bijgewerkt: 06 augustus 2020

Deze voorwaarden zijn geldig tot 30 juni 2020 waarna ze kunnen worden bijgewerkt. Indien zij op die datum niet zijn bijgewerkt, blijven deze voorwaarden van kracht totdat zij zijn bijgewerkt.

Lees deze Servicevoorwaarden ("Voorwaarden", "Terms of Service") zorgvuldig door voordat u de mobiele applicatie van Just a Baby (de "Service") gebruikt die door Just a Baby ("ons", "wij", of "onze") wordt beheerd.

Uw toegang tot en gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de Dienst. U garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u wettelijk in staat bent bindende overeenkomsten aan te gaan. Indien u jonger bent dan 18 jaar, garandeert u dat u toestemming hebt verkregen van uw ouder of voogd en dat zij ermee instemmen namens u gebonden te zijn door deze Voorwaarden, en dan zult u volledig stoppen met het gebruik van de Dienst, deze is uitsluitend bestemd voor personen ouder dan 18 jaar.

Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden dan mag u de Dienst niet betreden.

ACCOUNTS

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde correcte, volledige en actuele informatie verstrekken. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.

U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze Dienst of bij een dienst van een derde partij is ingesteld.

Ermee instemmen uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. Volledig verantwoordelijk zijn voor activiteiten die betrekking hebben op je account of je wachtwoord. Ons onmiddellijk op de hoogte stellen zodra u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of onbevoegd gebruik van uw account.

Je mag geen tweede account aanmaken voor dezelfde persoon. Eén gebruiker is gelijk aan één account, dit helpt ons bij het identificeren en voorkomt oplichters en engerds.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Just a Baby.

Just a Baby heeft geen controle over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en gaat ermee akkoord dat Just a Baby niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Wij bieden alleen links naar externe websites aan voor uw gemak, en de opname van een dergelijke link naar externe websites houdt niet in dat wij die websites onderschrijven. U erkent en stemt ermee in dat wanneer u andere websites op het internet bezoekt, u dit op eigen risico doet.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

TERMIJN

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking als u de Voorwaarden of Cultuur schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Dienst.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard na beëindiging van kracht zouden moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bepalingen inzake eigendom, afwijzing van garanties, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor claims of schade die voortvloeien uit een beëindiging of opschorting of andere acties die door ons in verband daarmee worden ondernomen.

Indien de toepasselijke wetgeving ons verplicht een kennisgeving van beëindiging of opzegging te verstrekken, kunnen wij een voorafgaande of latere kennisgeving doen door deze op de Dienst te plaatsen of door een mededeling te sturen naar een adres (e-mail of anderszins) dat wij voor u in onze administratie hebben.

CULTUUR & VERWACHT GEDRAG

Zodra u iemand ontmoet via Just a Baby, kan uw gedrag ten opzichte van de andere persoon gevolgen hebben voor uw geschiktheid om Just a Baby te blijven gebruiken.

Ons cultuurbeleid geldt voor u, of u nu chat op de app, chat buiten de app, bijvoorbeeld via e-mail, of schrijft in online forums, of binnen andere apps.

GESPREK ROND CONCEPTIE KEUZES

Natuurlijke Inseminatie, of geslachtsgemeenschap, is een van de vele wegen naar conceptie, sommige mensen kiezen voor deze aanpak, andere mensen kiezen voor andere benaderingen zoals Kunstmatige Inseminatie, IUI, IVF, enz. Wij verwelkomen alle gebruikers, en alle benaderingen en mensen met alle opvattingen.

Het is verboden om argumenten als feiten te presenteren aan medegebruikers of in enig online kanaal, waarbij natuurlijke inseminatie (NI) wordt gepromoot boven andere vormen van inseminatie als zijnde ethischer, effectiever, sneller, gemakkelijker, beter voor het kind of beter op welke manier dan ook. De sleutel is om uw mening niet als een feit te presenteren, dat wil zeggen: pontificaal of dogmatisch.

Je mag iemand niet bekritiseren omdat hij niet kiest of de voorkeur geeft aan geslachtsgemeenschap.

GEEN BULLYING

Pesten is misbruik van macht in relaties, met de intentie om psychische schade toe te brengen. Verbaal, fysiek of sociaal kan pestgedrag zijn.

Cyberpesten vindt plaats via digitale apparaten zoals mobiele telefoons en computers en omvat, maar is niet beperkt tot het verzenden, plaatsen of delen van negatieve, schadelijke, valse of gemene inhoud over iemand anders. Het kan ook gaan om het delen van persoonlijke of privé-informatie over iemand anders, waardoor iemand in verlegenheid wordt gebracht of vernederd.

Pesten van welke aard dan ook wordt niet getolereerd.

COERCIE

Je mag niemand dwingen tot geslachtsgemeenschap.

APP HOPPING

App Hopping is verboden. Voorbeeld van App Hopping: Ik zie je op een app, laten we zeggen Just a Baby. We komen niet overeen of je stopt met chatten. Dus ik vind je op een andere app of kanaal, misschien Facebook of LinkedIn of ik probeer contact met je op te nemen op je werk. Als je dit doet, bannen we je account of als iemand dit bij jou doet, informeer Just a Baby zodat we hun account kunnen bannen.

Mensen met racistische opvattingen worden niet getolereerd, ongeacht of deze op of buiten de app worden geuit.

GEEN VPNS

Je locatie maskeren door VPN's te gebruiken is niet toegestaan.

ANDERE CHAT-APPS

Onze gebruikers mogen niet met elkaar communiceren of aanbieden om met elkaar te communiceren via KiK of Telegram. Als je anoniem wilt blijven, blijf dan in de Just a Baby app. Als je mensen buiten de app lokt EN anoniem blijft, dan ben je waarschijnlijk onbetrouwbaar. WhatsApp is ok, omdat het ook je mobiele nummer deelt. Skype is ok.

DISCRIMINATIE

Discriminatie wordt niet getolereerd, in het bijzonder discriminatie van LGBTQI-personen of de LGBTQI-gemeenschap in het algemeen.

Wij begrijpen dat sommige van de bovenstaande uitspraken grenzen aan het belemmeren van de vrijheid van meningsuiting, maar om redenen die voor een redelijk mens duidelijk zouden moeten zijn, zijn er strikte richtsnoeren rond deze kwestie nodig om te voorkomen dat mensen worden lastiggevallen.

NAAKTHEID

Het versturen van naaktfoto's (foto's), pik foto's of links naar naaktfoto's is niet toegestaan, tenzij de andere persoon daar uitdrukkelijk om heeft gevraagd.

KATTENVISSEN

Katvissen is niet toegestaan.

CRIMINELE ACHTERGRONDEN

Mensen met een criminele achtergrond rond seksueel of fysiek geweld, of iets dat verband houdt met kindermisbruik of -handel mogen de app niet gebruiken.

GRIEZELIGE SEKSUELE BERICHTEN

Griezelige seksuele boodschappen zijn niet toegestaan. Gedetailleerde seksuele beschrijvingen van verschillende scenario's zijn zelden nodig en voorafgaande toestemming is een must. Houd het netjes.

DISCUSSIE OVER AFNEMENDE VRUCHTBAARHEID OF PROBLEMEN

Wij dulden niet dat iemand een ander wijst op vermeende problemen, zoals "uw vruchtbaarheid neemt af", of "u bevindt zich in een wanhopige situatie". Of woorden van die strekking. Het is vervelend en fantasieloos, als je gemeen of dwingend wilt zijn, gebruik dan je hersens en wees creatief, en verlaat alsjeblieft Just a Baby.

We worden allemaal samen ouder, we zitten allemaal op een reis waarbij onze vruchtbaarheid afneemt met de tijd, en we zijn hier om elkaar te helpen in een positieve sfeer.

VERHITTE REACTIES

Als persoon 1 als eerste onze cultuurregels breekt, en persoon 2 reageert met iets defensiefs, dan bannen we de persoon die begon, d.w.z. persoon 1.

ZICH VOORDOEN ALS OF EEN VERKEERDE VOORSTELLING GEVEN VAN JEZELF

Je kunt afspreken om openlijk je identiteit niet bekend te maken, maar je mag je niet voordoen als iemand anders. De Masquerade Functie staat je toe om een alias te gebruiken, maar dit is ontworpen om bekend te zijn, dat wil zeggen: "ik weet dat je een alias gebruikt, en dat is ok voor mij." Mensen die zich voordoen als iemand die ze niet zijn, of mensen die zich voordoen als iemand anders, zullen permanent gebanned worden.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van New South Wales, Australië, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Indien wij enig recht of enige bepaling van deze Voorwaarden niet afdwingen, wordt dit niet beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een rechtbank ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze Dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij eventueel hebben met betrekking tot de Dienst.

UW ACCOUNT VERWIJDEREN

U kunt uw account op elk moment verwijderen door naar de instellingenpagina te gaan en op "Verwijder uw account" te drukken. Dit zal dan uw account, uw verbinding en alle informatie die we over u hebben verwijderen.

INFORMATIE DIE WE OVER U VERZAMELEN

Wij kunnen Persoonlijke Informatie verzamelen, met inbegrip van Gevoelige Gegevens, en andere informatie. Persoonsgegevens zijn gegevens die ons in staat stellen uw werkelijke identiteit vast te stellen en contact met u op te nemen en met elke levende persoon die de app gebruikt. Gevoelige Gegevens omvatten informatie, opmerkingen of inhoud (bv. foto's, video, profiel, levensstijl) die u optioneel verstrekt en die uw etniciteit, nationaliteit, religie en/of seksuele geaardheid kunnen onthullen. Door Gevoelige gegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Gevoelige gegevens zoals toegestaan door de toepasselijke privacywetgeving. Met uw toestemming kunnen wij ook uw geolocatiegegevens verzamelen. Door de Dienst te gebruiken, geeft u ons toestemming om gegevens met betrekking tot het verlenen van de Dienst te verzamelen, te analyseren en te bewaren. Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt via onze Dienst, kan de informatie worden verzonden naar servers in de Verenigde Staten en landen over de hele wereld.

INFORMATIE DIE U VERSTREKT

Om in te loggen bij Just a Baby gebruikt u uw Facebook-gegevens. Als onderdeel van deze integratie met Facebook, betekent dit dat we uw naam, leeftijd, geo-locatie, geslacht, e-mailadres, foto's en andere informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren opslaan.

DOOR DERDEN VERZAMELDE INFORMATIE VOOR RECLAMEDOELEINDEN EN HET VERSTREKKEN VAN NUTTIGE INFORMATIE

Wij stellen dienstverleners in staat gerichte nuttige informatie te verstrekken en diensten aan te bieden om onze gemeenschap te helpen. Deze dienstverleners kunnen nagaan of u meer informatie over hun diensten hebt aangevraagd. Bovendien kunnen zij hun informatie en diensten aanbieden aan gerichte groepen gebruikers op basis van leeftijd, biologisch profiel (sperma/eieren/baarmoeder/embryo) en geografische locatie.

JAB maakt gebruik van Youtube API-diensten. Door deze applicatie te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Youtube Servicevoorwaarden en de Google Privacybeleid.

HOE WE DE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN KUNNEN GEBRUIKEN

We kunnen rechtstreeks met u communiceren via e-mail of via de Just a Baby app Chat, om uw tevredenheid over de dienst en uw eventuele feedback, mogelijkheden voor media-interviews en/of castingmogelijkheden voor tv-programma's waar Just a Baby bij betrokken is, te bespreken.

We kunnen publicisten van derden toestaan contact met u op te nemen via Just a Baby chat, om interviews aan te vragen.

Om onze service te verbeteren en ons bedrijf te beheren.

Voer onderzoek uit met betrekking tot Just a Baby

Om reclame te volgen die voor u van belang is

Via analysetools, hoe u het product gebruikt

HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN

Wanneer u zich registreert bij Just a Baby, is uw profiel zichtbaar voor andere gebruikers van Just a Baby. Elke gebruiker kan uw profiel bekijken, en omdat ze een screenshot kunnen maken, kunnen ze uw zichtbare informatie delen met een derde partij, via diensten zoals SMS, WhatsApp, e-mail, Skype, enz. Verder bieden we functionaliteit die het delen van profielinformatie van mensen mogelijk maakt.

VEILIGHEID

Zoals bij elke online gemeenschap zijn er een aantal risico's, en als u van plan bent om met iemand een baby te krijgen, zijn er extra zaken waar u extra voorzichtig mee moet zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om uzelf te allen tijde veilig te houden. U moet altijd uw gezond verstand gebruiken en nooit uitgaan van iemands bedoelingen. Er zijn gevaarlijke roofzuchtige mensen in de wereld, overal, daar zijn geen uitzonderingen op, dus wees altijd uiterst voorzichtig.

U moet altijd voorzichtig zijn wanneer u iemand nieuw ontmoet, ontmoet op openbare plaatsen, neem altijd vrienden mee. Uw veiligheid is uw zorg en wij kunnen niet instaan voor iedereen die gebruik maakt van de dienst.

Vraag om een politiecontrole van iedereen die je online ontmoet.

Raadpleeg een familierechtadvocaat en win onafhankelijk juridisch advies in voordat je begint met conceptieactiviteiten.

U moet altijd uw arts raadplegen voor een passende screening, voordat u overgaat tot conceptieactiviteiten.

Ga naar een gezinstherapeut voordat je begint met conceptieactiviteiten.

U moet altijd verdachte profielen, chats of activiteiten melden door contact op te nemen met Just a Baby of mensen te rapporteren via de ingebouwde meldingsfunctie in de app.

Daarom raden we je aan om naar een vruchtbaarheidskliniek te gaan, waarvan er veel een gratis eerste consult aanbieden, om de vele andere opties voor conceptie die voor jou beschikbaar zijn te begrijpen.

INTERNATIONALE PRIVACYKWESTIES

Onze belangrijkste datacentra bevinden zich in Australië en de Verenigde Staten.

Indien u afkomstig bent uit de Europese Unie of andere regio's met wetten inzake het verzamelen en gebruiken van gegevens, dient u zich ervan bewust te zijn dat u instemt met de overdracht van uw persoonsgegevens, met inbegrip van gevoelige gegevens, door Just a Baby uit uw regio naar landen die niet beschikken over wetten inzake gegevensbescherming die hetzelfde beschermingsniveau bieden als de landen in de Europese Economische Ruimte, met inbegrip van Australië en de Verenigde Staten. Door uw persoonsgegevens te verstrekken, stemt u in met elke overdracht en verwerking in overeenstemming met dit beleid.

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze app is 18+ en alleen bedoeld voor volwassenen. Wij verzamelen, gebruiken en bewaren niet bewust persoonlijke informatie over kinderen.

VERANDERINGEN

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Indien een herziening materieel is, zullen wij proberen ten minste 15 dagen van tevoren kennis te geven van de inwerkingtreding van de nieuwe voorwaarden.

Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om deze Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Indien u niet akkoord gaat met de wijzigingen in deze Voorwaarden, is het uw eigen verantwoordelijkheid om het gebruik van de Dienst te staken. Uw voortgezet gebruik van de Dienst zal worden beschouwd als uw aanvaarding daarvan.

WETTELIJKE WAARSCHUWING

Alle draagmoeders, spermadonoren, eiceldonoren of mensen die draagmoederschaps- of donordiensten bij anderen zoeken, moeten juridisch advies inwinnen alvorens berichten te plaatsen waarin zij aangeven aan dergelijke activiteiten te willen deelnemen, omdat de wetgeving van plaats tot plaats verschilt en u in veel rechtsgebieden in overtreding kunt zijn.

Leden woonachtig in Australian Capital Territory (ACT) is het verboden voor u om een surrogaat te zoeken via Just a Baby als gevolg van Sectie 43 van de Parentage Act. U kunt in overtreding zijn met straffen waaronder jaren gevangenisstraf.

ALLEEN VOOR LEDEN

Just a Baby is een besloten gemeenschap. Zodra u de app downloadt en installeert, wordt u lid van Just-a-Baby. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken profielen van leden te verwijderen en/of personen te blokkeren, om welke reden dan ook en zonder uitleg. Het is geen openbaar forum.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via [email protected].

Scroll naar boven